MK-TECH

Hjem Produkter Kontakt

+47 48 51 70 94

+47 48 51 70 94

Kontakt oss:

 MK-TECH AS, Meisingsetvegen 440, 6628 Meisingset


post@mk-tech.no

MK-TECH miljømonitor er en fleksibel plattform for måling og styring av de mange parameter man har i den daglige drift av anlegget.

De fleste ting kan overvåkes og det meste kan styres.  Et stort utvalg av sensorer er mulig å  kobles til vårt system, alarmgrenser kan settes og tiltak kan  iverksettes.


Vind
Lysstyrke
Spenning/ Strøm
Barometrisk trykk
Fukt
Temperatur
Salinitet
OksygenGeneratordrift
FôringVisuell overvåking
Maskindrift